Om foreningen

Referater

Referat fra Galleriets årlige generalforsamling og udlodning.

Mandag den 18.marts 2019 kl. 19.00 på Haderslev Rådhus, 1.sal

Ordinær generalforsamling

1. Velkomst og valg af dirigent:
Formand Karen Dam Hansen byder velkommen til generalforsamlingen. Forsamlingen vælger Jørn Mejer til dirigent.
Jørn redegør for, at generalforsamlingen er lovligt varslet.

2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden:
beretning 2019_#132914-19_CaseNo16-14886.DOCX

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren
regnskab 2018_#133591-19_CaseNo16-14886.XLSX

4. Valg af bestyrelse:
Karen takkede Villy Mikkelsen og Martin Aunsborg for deres arbejde i bestyrelsen.

Karen Dam Hansen og Karin Fogh Christensen modtog genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen blev: Jørn Mejer

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Britta Barsøe og Helle Sass blev valgt.

6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant:
Holger Eskildsen, Per Koustrup og revisorsuppleant Anne Bjorholm blev valgt

7. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

8. Indkomne forslag:
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens accept til at indlede en dialog med Personaleforeningen om en evt. sammenlægning af kunstforeningen og personaleforeningen.

Generalforsamlingen gav opbakning til at indlede drøftelserne.
Der var enkelte kommentarer fra forsamlingen: – vi skal have øje for at personaleforeningen er meget større end kunstforeningen. Det er vigtigt at vi ikke bliver opslugt men fortsat bliver synlige på kunsten og kulturen.
Nogen anfører, at de ikke ønsker medlemskab af personaleforeningen men udelukkende kunstforeningen og spørgsmålet om seniorer placering i foreningen idet der er forskellig praksis i de to foreninger.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og fremlægger eventuelt forslag på næste års generalforsamling.

9. Eventuelt:
intet

Efter generalforsamlingen blev der afsløret to værker af Rasmus Bjørn. Det ene værk er forelægget til det tryk som de fremmødte på generalforsamlingen modtager som gave og som fremadrettet skal gives til nye medlemmer af foreningen.

Billedkunstner Rasmus Bjørn var inviteret til at fortælle om sit arbejde og sine værker:
Rasmus er billedkunstner fra Vojens. Rasmus fortalte om sin opvækst hos kunstnerforældre. Han havde ikke forestillet sig at han selv skulle blive kunstner. Han uddannede sig som lærer men i forbindelse med at hans mors dødsfald valgte han alligevel at uddanne sig inden for kunsten. Han har lavet rigtig meget grafitti og streetart.

Efter nogle år i København kom han til at savne det jyske. Tørning mølle, naturen, dammen osv. Derfor flyttede han tilbage igen. Naturen i kunsten begyndte at komme frem i billeder. Dog var det erindringsbilleder i starten, da det var Rasmusïs forestilling om hvordan naturen var.
Han er optaget af det nordiske landskab. Det melankolske i landskabet. Sindsstemningen der er til stede i Norden. Billederne bliver derfor næsten altid mennesket forhold til naturen. Mennesket gør sjældent noget aktivt på billederne. Men menneskerne påvirker naturen i billedet. Tingene er til stede. Skal der til at ske noget eller er der sket noget? Det ved man aldrig.

Rasmus er den del af en ny realisme. En retning der er dukket frem de sidste 10-15 år. Der er en genopdagelse af maleriet.
Når Rasmus Bjørn maler, er han optaget af det nordiske spor og dybden i dem. Han starter altid med den store himmel og bevæger sig ned i maleriet. Han starter med oliemaling blandet med meget vand, så det bliver meget akvarelagtig. Jo mere han arbejder sig frem i maleriet jo mindre vand, det bliver kraftigere og kraftigere. Male teknikkerne forstærker udtrykket i maleriet.
Når Rasmus udstiller billerne så iscenesættes de så de udgør en fortælling. Pt er han igang med en kinesisk skov installation.
Hvordan er det at være kunstmaler når ens far har været kunstmaler? I mange år prøvede Rasmus at bevæge sig så langt væk fra hans fars kunst som han kunne. Ole Bjørn var jo kendt men også gammeldags set fra hans søns perspektiv.

Men allligevel er han kommet til at male noget der slægter hans fars på.
Rasmus har lavet mange udsmyknings opgaven, også for kommunen. Bl.a. på sct. Severinsskolen sammen med en 5.klasse.

Ishockey i Vojens i arenaerne hænger et værk.
Ungdomsskole/fælleshus i Vojens er der en væg udsmykning.
Rasmus har en forkærlighed for at fremme kunsten i Haderslev kommune, så derfor gik han ind i samarbejdet med kunstforeningen.

Maleriet til kunstforeningen er blevet trykt i 300 eksemplarer. Nummeret og signatur. Alle fremmødte i aften får en og de nye medlemmer får et eksemplar.

Bortlodning af kunst
• Bortlodning af 10 kunstgaver blandt medlemmer der deltager i generalforsamlingen

• Bortlodning af 6 kunstværker blandt alle foreningens medlemmer.

Eventuelle spørgsmål?

Kontakt os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Galleriet – Kunstforeningen for ansatte ved Haderslev Kommune © 2020.
Design: SiroccoWeb