Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer af Galleriet – Kunstforeningen for ansatte ved Haderslev Kommune.

Som I måske er bekendt med, har foreningens udstillingsaktiviteter den seneste tid ikke være på højde med tidligere år. Flytningen til det nye rådhus er den åbenlyse årsag, idet vi har afventet muligheder for at gennemføre udstillinger i det flotte rådhus på havnen.

Desværre må vi konstatere at der er en række udfordringer med at udstille i det nye rådhus.

Vi har tilrettelagt udstilling med Mogens Leander i Rådhussalen, der afvikles hen over sommeren, men må også konstatere at det ikke er optimalt. Byrådssalen er ikke egnet til udstillinger med det formål som kunstforeningen har. Der afholdes mange møder i byrådssalen, så derfor er salen ikke frit tilgængelig for hverken medlemmer eller offentligheden. Og der er lukket i weekender.

Byrådssalen anvendes meget fleksibelt og en udstilling kan komme i anden række, når der er møder og andre arrangementer i salen. Vi må også erkende at rummet er meget ”rodet” som udstillingsrum, hvor der flyttes rundt på og opbevares møbler, montrer og også ophænges flag ved særlige lejligheder.

Bestyrelsen har på møde den 18. juni besluttet at vi vil stille forslag om at nedlægge foreningen på næste generalforsamling.

Derfor inviteres til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 1. september kl. 19 på Rådhuset, Christian Xs Vej 39 Haderslev. Dagsorden ifølge vores vedtægter – herunder forslag om at foreningen nedlægges.

Desuden inviteres til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 16. september kl. 19 på Rådhuset, hvor vi forventer endeligt at nedlægge forening.

Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse af foreningens opløsning, fordeles foreningens formue blandt dem, der er medlem på tidspunktet for opløsningen, ved bortlodning eller i forhold til foretagne indbetalinger af medlemsbidrag, hvilket afgøres på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning.

Bestyrelsen anbefaler at foreningens restformue investeres i indkøb af kunst, og at disse kunstværker bortloddes ved foreningens sidste generalforsamling.

Bortlodning vil ske på følgende måde:

Der udloddes 2 værker ved medlemstal op til og med: 49 medlemmer, derefter 4 ved 79, 6 ved 109, 8 ved 139 osv.

Foreningen har p.t. 101 medlemmer, så der udloddes 6 værker blandt alle foreningens medlemmer.

Hvert medlem tildeles ved opløsning 5 lodder. Vinderne vælger mellem de indkøbte kunstværker i den rækkefølge, de udtrækkes ved bortlodningen. Man kan som medlem kun vinde én gang. Medlemmer, som ikke er til stede ved bortlodningen, kan give skriftlig fuldmagt til en anden tilstedeværende person til på sine vegne at vælge en gevinst.

Bestyrelsen kan herudover bortlodde enkelte værker blandt fremmødte på den årlige generalforsamling. Resterende kunstværker bortloddes således på den sidste generalforsamling den 16. september 2021.

Evt. overskydende inventar ved ligeledes blive udloddet ved denne lejlighed.

Bestyrelsen er kede af at må tage denne svære beslutning, men vi finder ikke at det er formålstjenligt at udstille på de givne vilkår, og vi har ikke kunnet finde andre kommunale lokaliteter, der kan opfylde foreningens formål.

Med venlig hilsen

Karen Dam- Hansen, formand

Eventuelle spørgsmål?

Kontakt os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Galleriet – Kunstforeningen for ansatte ved Haderslev Kommune © 2020.
Design: SiroccoWeb