Formål & fordele

"Galleriet"

Kunstforening for ansatte ved Haderslev Kommune.
Foreningens formål er at stimulere interessen for alle former for billedkunst – det være sig i form af maleri, grafik, akvarel m.v., men også for alle andre kunstneriske udtryksformer, gennem udstillinger, foredrag, besøg hos kunstnere og på kunstudstillinger m.v.

Udstillingsvirksomheden er p.t. primært henlagt til Haderslev Rådhus, men bestyrelsen arbejder på også at udstille på andre større arbejdspladser i kommunen – eks. Teknik og Miljø på Schaumann`s Klædefabrik f.eks. ved deponering af foreningens værker.
Fra de enkelte udstillinger indkøbes der kunst, som efterfølgende indgår i den årlige store bortlodning i f.b.m. generalforsamling, der finder sted i januar kvartal.
Alle ansatte ved Haderslev Kommune kan optages som medlemmer af foreningen – efterlønnere og pensionister kan fortsætte medlemskab for reduceret kontingent (20 kr./måned).

Almindeligt kontingent er: 30 kr. pr. måned, opkræves automatisk via din lønseddel.

Eventuelle spørgsmål?

Kontakt os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Galleriet – Kunstforeningen for ansatte ved Haderslev Kommune © 2020.
Design: SiroccoWeb