Referat fra Galleriets årlige generalforsamling og udlodning  

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 på Haderslev Rådhus, kantinen  

Formand Villy Mikkelsen bød velkommen til 42 fremmødte medlemmer af kunstforeningen og forestod valget af dirigent.

1. Ordinær generalforsamling

Valg af dirigent:
Generalforsamlingen valgte Jette Harrild til dirigent. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indvarslet ifht vedtægterne.

Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden:
Generalforsamlingen bifaldt formandens beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren:
Regnskabet blev godkendt og bifaldt af generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse (7). På valg for 2 år var:
Jette Harild (ønskede ikke genvalg)
Majbritt L. Frødstrup (villig til genvalg)
Karin Schifter Knudsen (ønskede ikke genvalg)
Britta Fredensborg (villig til genvalg)

Til bestyrelsen blev Majbritt Frødstrup og Britta Fredensborg genvalgt.
Britta Bonnichen og Susanne Rasmussen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen (2). På valg for 1 år var:
Flemming Fogtmann, suppleant (ønskede ikke genvalg)
Christel Banke, suppleant (ønskede ikke genvalg)

Til suppleanter blev Jørn Mejer og Martin Aunsborg valgt

Valg af revisorer (2) og revisorsuppleant (1) for 1 år
Holger Eskildsen og Per Koustrup blev genvalgt.
Til revisorsuppleant blev Anne Bjorholm valgt

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

Indkomne forslag.
Forslag til dagsorden skal iflg. vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag, den 13. marts 2018.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
På baggrund af spørgsmål fra salen fortalte bestyrelsen hvordan vi udvælger og køber kunst fra udstillingerne til foreningen.
Derudover blev der talt om, hvordan kunstforeningen kan reklamere for sig selv og hvordan foreningen kan forøge sit medlemstal. Konkret vil der blive lagt skriftligt materiale i udstillingsområdet på rådhuset.

2. Vibeke Jerichau fra Kolding fortalte bl.a. om, hvad hun arbejder med nu og om, hvordan hun som kunstner arbejder med foto, grafik mv. til udstillingerne.

3. Bortlodning af kunst
Bortlodning af kunstgaver blandt medlemmer der deltager i generalforsamlingen
Bortlodning af 6 kunstværker. For at blive udtrukket som vinder, skal du være tilstede ved udlodningen eller have afgivet fuldmagt til en, der er til stede ved bortlodningen.


Vinderne af de to bortlodninger i 2018:
Lille lodtrækning (blandt fremmødte):

1. Anja Jensen, Lågkrukke, Lars Ibsen, keramik, kube, turkis, gul top med blåt låg: 650 kr.
2. Susanne Olsen, Lille maleri af Søren Parmo - uden titel-7: 650 kr.
3. Jesper Rasmussen, 2 stk. urtepotter i keramik, Kate Kanstrup à 200 kr.: 400 kr.
4. Mette Lausten, Lille maleri af Søren Parmo - uden titel -2: 650 kr.
5. Alice Juhl, Plakat af Inge Hørup - værdi 100 - 200 kr.
6. Karin Schifter Knudsen, Plakat af Inge Hørup - værdi 100 - 200 kr.


Stor Lodtrækning (blandt fremmødte og "fremmødte" v/fuldmagt):

1. Erik Petersen (sen.), Anette Lynggaard, maleri "Lærk og fyr": 4.400 kr.
2. Brith Christiansen, Mogens Davidsen, keramik, raku, kugle på sort pl. "Sphers II", 2.000 kr.
3. Kirsten Fallesen, Hanne Borg, keramik, stribet vase: 2.500 kr.
4. Mette Lausten, Jens Erik Nielsen, "Gribben" 2015, bronze: 1.300 kr.
5. Flemming Fogtmann, Margrethe Christensen, maleri, "Stille Stund": 5.000 kr.
6. Karsten R. Jessen, Randi Platz, vase, keramik, sort med dekoration: 1.200 kr.

Referent
Karin Fogh Christensen