Årsberetning 2016  

Generalforsamlingen den 29. marts 2017  

Velkommen:

Dirigent:
Bestyrelsen vil foreslå Jette Harild, som dirigent.

Bestyrelse:
Annette Brandi
Her i efteråret mistede vi vores meget afholdte formand Annette Brandi. Dette var et stort tab for bestyrelsen.
Annette var en meget energisk person, som kom med mange gode ideer.

Ære være hendes minde.

Bestyrelsen består p.t. af:
Undertegnede
Majbritt Frødstrup
Lars Dürr Thomasen
Karin Fogh Christensen
Jette Harild og
Karin Schifter Knudsen

Suppleanter.
Flemming Fogtmann og
Christel Banke


Årets aktiviteter:

Udstillinger:
April.
Den første udstilling i 2016, efter generalforsamlingen, var reserveret til en udstilling i april " Med egne kræfter" med kunstværker fra ansatte ved Haderslev Kommune.
Denne udstilling er ved at være en tradition.
Og det vist sig, at der går en hel del medarbejdere rundt, som også har et kunstnerisk talent.
Udstillingen var meget velbesøgt.

Maj - juni
Den sidste udstilling inden sommerferien var med billedkunstner Birgit Mau og keramiker Dorit Knudsen.
Der blev købt kunst fra begge kunstnere.

Sept. - okt.
Efter sommerferien havde vi en udstilling i september og oktober med billedkunstner Britta Enemark Ohlsen og keramiker Randi Platz. Også her blev der købt kunst fra begge kunstnere.

Nov. - dec:
Den sidste udstilling inden jul var med billedkunster Maria Enevoldsen og stenhugger og skulptør Jørgen-Martin Pedersen. Hans skulpturer vakte stor opmærksomhed i udstillingsperioden, og der blev der købt kunst fra begge kunstnere.

Jan. - febr.
Vi startede 2017 med en udstilling af billedkunstner Svend Høgh og keramiker og skulptør Mogens Davidsen. Også her blev der købt kunst fra begge kunstnere.

Som tidligere år har det ikke været svært at finde udstillere og vi får henvendelse fra mange dygtige kunstnere, der gerne vil udstille hos os.

Udstillingerne for det kommende år er derfor allerede på plads. Det er ofte en udfordring at planlægge udstillinger, så der noget for enhver smag.

Vi forsøger i bestyrelsen at vise forskellige former for kunst, men samtidig skal vi også finde og købe kunst, som falder i flest muliges smag. Vi håber det lykkes nogenlunde, og at i synes om den indkøbte kunst, men vi er bevidste om, at vi ikke kan imødekomme alle ønsker. Hvis i nu sidder og får lyst til at være med til at præge de kommende udstillinger, kan i tage en hurtig beslutning og stille op til bestyrelsen i dag. Bestyrelsen vil meget gerne have ny ideer og inspiration til det videre arbejde.

Bestyrelsens arbejde i årets løb:
Møder herunder bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5 møder.

Planlægning af udstillinger sker for et år ad gangen.

Medlemshvervelse
Bestyrelsen arbejder med nye tiltag for at skaffe nye medlemmer.
Vi har desværre mistet nogle medlemmer i årets løb (pension m.m.).

Hjemmeside
Bestyrelsen har arbejdet med at få revideret hjemmesiden.
Vi har fået mere styr på hjemmesiden, så den er opdateret det meste af tiden.

Samarbejde med personaleforeningen
Kunstforeningen har i løbet af 2016 arbejdet sammen med personaleforeningen om at lave en fælles en-dages tur til Tyskland.
Det er lykkedes at arrangere en tur til Kiel den 2. april 2017.
Der er plads 55 personer.
Besøg på museum og efterfølgende biografbesøg.

Vi er glade for samarbejdet med Personaleforeningen og ser gerne, at vi fortsætter med at have et tæt samarbejde.

Andre aktiviteter i kunstforeningen
Udover at vi gerne vil kunne tilbyde en heldagsudflugt sammen med personaleforeningen efter sommerferien, arbejder vi på at arrangere en eftermiddags- og aftenkunsttur i lokalområdet. Arrangementet kommer til at foregå en hverdag efter arbejdstid, og vi håber det bliver inden sommerferien.

Lodtrækning til generalforsamling
Årlig bortlodning jf. vedtægter
Den "lille" lodtrækning" blandt de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen og den "store" lodtrækning blandt medlemmerne på generalforsamlingen.

Galleriets kunstbeholdning
Kan ses på vores hjemmeside.

Andet
Foreningen har i dag 119 medlemmer.
Vi vil her i den nye periode forsætte med at hverve nye medlemmer.
Dels ved at gøre opmærksom på vor eksistens, når der kommer nye medarbejder og dels med det ugentlige nyhedsbrev

Til slut vil jeg sige igen i år sige tak til bestyrelsen for et stort inspirerende samarbejde i løbet af året.


Villy Mikkelsen
29. marts 2017