Formål & fordele  

"Galleriet"

Kunstforening for ansatte ved Haderslev Kommune.
 

Foreningens formål er at stimulere interessen for alle former for billedkunst - det være sig i form af maleri, grafik, akvarel m.v., men også for alle andre kunstneriske udtryksformer, gennem udstillinger, foredrag, besøg hos kunstnere og på kunstudstillinger m.v.

Udstillingsvirksomheden er p.t. primært henlagt til Haderslev Rådhus, men bestyrelsen arbejder på også at udstille på andre større arbejdspladser i kommunen - eks. Teknik og Miljø på Schaumann`s Klædefabrik f.eks. ved deponering af foreningens værker.

Fra de enkelte udstillinger indkøbes der kunst, som efterfølgende indgår i den årlige store bortlodning i f.b.m. generalforsamling, der finder sted i januar kvartal.

Alle ansatte ved Haderslev Kommune kan optages som medlemmer af foreningen - efterlønnere og pensionister kan fortsætte medlemskab for reduceret kontingent (20 kr./måned).

Almindeligt kontingent er: 30 kr. pr. måned, opkræves automatisk via din lønseddel.

Nyt medlemskab
Ønsker du at indmelde dig i kunstforeningen, skal du registrere dig ved at klikke på nedenstående link.
Indmeldelse

Som medlem får du:
  • indbydelse til de enkelte udstillinger
  • 10% rabat ved køb af kunstværker fra foreningens udstillinger
  • muligheder for at vinde kunst på den årlige bortlodning i f.b.m. med generalforsamlingen
  • muligheder for at købe kunst på auktion i f.b.m. den årlige generalforsamling
  • deltagelse i forskellige arrangementer, der relaterer til kunst - f.eks. foredrag, udflugter m.v.