Galleriets årlige generalforsamling og udlodning  

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 på Haderslev Rådhus, kantinen  

1. Ordinær generalforsamling

Valg af dirigent

Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren

Valg af bestyrelse (7). På valg for 2 år er:

Jette Harild (ønsker ikke genvalg)
Majbritt L. Frødstrup (villig til genvalg)
Karin Schifter Knudsen (ønsker ikke genvalg)
Britta Fredensborg (villig til genvalg)

Valg af suppleanter til bestyrelsen (2). På valg for 1 år er:
Flemming Fogtmann, suppleant (ønsker ikke genvalg)
Christel Banke, suppleant (ønsker ikke genvalg)

Valg af revisorer (2) og revisorsuppleant (1) for 1 år
Holger Eskildsen og Per Koustrup er begge to villige til genvalg. Revisorsuppleant Brita Langvad ønsker ikke genvalg).

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Indkomne forslag
Forslag til dagsorden skal iflg. vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag, den 13. marts 2018.

Eventuelt

kl. 19:45 - 20:45
2. Vibeke Jerichau fra Kolding fortæller bl.a. om, hvad hun arbejder med nu og
om, hvordan hun som kunstner arbejder med foto, grafik mv. til udstillingerne.

Der vil under foredraget blive serveret kaffe/the og wienerbrød og småkager.


3. Bortlodning af kunst

Bortlodning af kunstgaver blandt medlemmer der deltager i generalforsamlingen

Bortlodning af 6 kunstværker. For at blive udtrukket som vinder, skal du være tilstede ved udlodningen eller have afgivet fuldmagt til en, der er til stede ved bortlodningen.

Foreningens kunstbeholdning vil være udstillet på Rådhuset minimum 14 dage før generalfor-samlingen.

Se mere på www.kunstforeningen-galleriet.dk, hvor vedtægter og regler for bortlodning kan ses. På hjemmesiden findes også en oversigt over foreningens kunstbeholdning.

På bestyrelsens vegne
Villy Mikkelsen, formand
vbhm@haderslev.dk