Galleriets årlige generalforsamling og udlodning  

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00 på Haderslev Rådhus, kantinen  

1. Ordinær generalforsamling

Valg af dirigent

Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren

Valg af bestyrelse (7). På valg er:
Villy B. Hadberg Mikkelsen ( villig til genvalg)
Lars Dürr Thomassen ( villig til genvalg)
Karin Fogh Christensen ( villig til genvalg)
Bestyrelsen har derudover en ledig plads, som ikke er blevet besat efter at vi i august 2016 mistede Annette Brask Brandi.

Valg af suppleanter til bestyrelsen (2). På valg er:
Flemming Fogtmann, suppleant (villig til genvalg)
Christel Banke, suppleant (villig til genvalg)

Valg af revisorer (2) og revisorsuppleant (1)
(Holger Eskildsen og Per Koustrup er begge to villige til genvalg.
Revisorsuppleant Dorte Evald ønsker ikke genvalg).

Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Indkomne forslag
Forslag til dagsorden skal iflg. vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag, den 21. marts 2017.

Eventuelt

2. Gitte Kath fra Teatret Møllen fortæller bl.a. om, hvad hun arbejder med nu, og om hvordan hun arbejder med plakaterne til forestillingerne.

Kaffepause ca. kl. 20:30

3. Bortlodning af kunst

Bortlodning af kunstgaver blandt medlemmer der deltager i generalforsamlingen

Bortlodning af 6 kunstværker. For at blive udtrukket som vinder, skal du være tilstede ved udlodningen eller have afgivet fuldmagt til en, der er til stede ved bortlodningen.

Foreningens kunstbeholdning vil være udstillet på Rådhuset minimum 14 dage før generalforsamlingen.

Se mere på www.kunstforeningen-galleriet.dk, hvor vedtægter og regler for bortlodning kan ses. På hjemmesiden findes også en oversigt over foreningens kunstbeholdning.

På bestyrelsens vegne
Villy Mikkelsen, formand
vbhm@haderslev.dk