Hvis nyhedsbrevet ikke vises korrekt, så klik her

Generalforsamling 2016  

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19
OBS! Er flyttet til kantinen
 

Valg til bestyrelsen
Tre medlemmer har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, der i forvejen har været i undertal med et medlem i 2015. Vi opfordrer jer alle til at overveje at stille op til og/eller pege på en kollega, der kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Det er spændende at være med til at præge udstillingerne og de indkøb, vi foretager, og omfanget af arbejde er meget rimeligt.

Bortlodning
Den årlige bortlodning af kunst finder sted efter generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen for to år siden vedtog vi nye regler for bortlodningen af kunst. Det nye er bl.a., at hvert medlem optjener et lod pr. år og dermed øger sin chance hvert år for at vinde.

Husk at du som medlem skal komme til udlodningen eller sende en fuldmagt til en anden deltager, hvis du ikke selv kan være til stede.


Læs mere på "Galleriets" hjemmeside >>>