Hvis nyhedsbrevet ikke vises korrekt, så klik her

Indkaldelse til generalforsamlignen  

Galleriets årlige generalforsamling
Mandag den 17. marts 2014
kl. 19.00 på Teatret Møllen

 

Kunstgave til alle medlemmer, som deltager i generalforsamlingen

Program:
1. Ordinær generalforsamling
 • Valg af dirigent
 • Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formanden
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag. Forslag til dagsorden skal i flg. vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg til bestyrelse. På valg er:
Torben Jensen (villig til genvalg)
Jette Harild (villig til genvalg)
Karin Fuglsang (villig til genvalg)
Annette Brandi (villig til genvalg)

 • Valg af to suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
Flemming Fogtmann, suppleant (villig til genvalg)
Marianne Nicolajsen, suppleant (villig til genvalg)
 • Valg af revisorer (2) og revisorsuppleant (1)
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Evt.

2. Gitte Kath om Teatret Møllen, scenografi og plakater

3. Udlodning af kunstværker
 • Udlodning af 8 kunstværker blandt alle foreningens medlemmer. Foreningens kunstbeholdning vil være udstillet på Rådhuset minimum 14 dage før generalforsamlingen.
 • Udlodning af fem kunstværker blandt fremmødte medlemmer
 • Foreningen er vært med et let traktement (kaffe og kage).

Se mere på www.kunstforeningen-galleriet.dk, hvor vedtægter og regler for udlodning kan ses.
På hjemmesiden findes også en oversigt over foreningens kunstbeholdning.

På bestyrelsens vegne
Annette Brandi, formand

Obs. Mødet afholdes i Teatret Møllen